Alternative flash content

Requirements

Błędy medyczne

Błędem w sztuce lekarskiej jest naruszenie, obowiązujących w konkretnym wypadku, reguł postępowania zawodowego. Błąd w sztuce lekarskiej może polegać na na postawieniu błędnej diagnozy (błąd diagnostyczny) lub terapii (błąd terapeutyczny). Skutki błędu lekarskiego mogą mieć tragiczne konsekwencje w postaci rozstroju zdrowia a nawet śmierci. 

PAX zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań za błędy medyczne popełnione przy świadczeniu pomocy w placówkach medycznych. 

Pokrzywdzeni na skutek błędu medycznego mogą starać się o:

- odszkodowanie
- zadośćuczynienie
- rentę

W razie wypadku