Alternative flash content

Requirements

Szkody w gospodarstwie rolnym, budynkach i mieniu

PAX zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań w imieniu osób, które doznały szkód  na mieniu,  w gospodarstwie rolnym, budynkach.

PAX ustali za Państwa osoby odpowiedzialne do naprawienia szkody i  uzyska od nich odszkodowanie.

PAX pomaga w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań weryfikując szacunki dokonane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.  

W razie wypadku