Alternative flash content

Requirements

Przestępstwa

O wysokie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty mogą starać się również ofiary przestępstw, w tym gwałtu, pobicia, znieważenia, pomówienia, kradzieży, rozboju, zniszczenia mienia itp.

We wszystkich tych przypadkach naruszone są również dobra osobiste osoby pokrzywdzonej takie jak cześć, zdrowie czy integralność cielesna.

Należy pamiętać o tym, że

1) należy zgłosić szkodę jak najszybciej po jej zaistnieniu, jeszcze w toku postępowania karnego,
2) nie należy rezygnować z walki o wysokie odszkodowanie po wyroku karnym skazującym sprawcę nawet jeśli sąd w sprawie karnej przyznał Państwu zadośćuczynienie, odszkodowanie lub nawiązkę - w większości przypadków będą to kwoty znacząco zaniżone.