Alternative flash content

Requirements

Szkody poczynione przez zwierzęta

Brak nadzoru nad zwierzętami może być przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Szkody poczynione przez zwierzęta domowe można podzielić na szkody osobowe (pogryzienia, zadrapania) i majątkowe ( wypadki drogowe). Do ich naprawienia co do zasady obowiązana jest osoba, pod której nadzorem zwierzę  pozostawało, niezależnie od tego czy uciekło bądź się zabłąkało.  

PAX zajmuje się również dochodzeniem odszkodowań w przypadku wyrządzenia szkód przez zwierzęta dzikie, np. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny  

Pokrzywdzeni w zależności od charakteru sprawy mogą domagać się:

odszkodowania
zadośćuczynienia
renty

W razie wypadku