Alternative flash content

Requirements

Prowizyjny system wynagradzania

Zlecenie prowadzenia sprawy nie wymaga z Państwa strony żadnego nakładu finansowego - nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, zaliczek, itp.

Nie pobieramy żadnych opłat w toku postępowania przed Ubezpieczycielem ani w trakcie postępowania sądowego.

Pokrywamy za Państwa koszty i opłaty sądowe (opinie biegłych, opłaty od pozwu) jeśli Państwa sprawa wymagać będzie skierowania jej do Sądu.

Pokrywamy za Państwa wynagrodzenie dla adwokata, który będzie prowadził  sprawę w postępowaniu sądowym. Pokrywamy za Państwa również koszty konsultacji z adwokatem w trakcie prowadzenia całej sprawy.

Pax otrzymuje wynagrodzenie po zakończeniu sprawy nie więcej niż 20% wywalczonej kwoty, w zależności od charakteru sprawy i wysokości kwoty odszkodowania.

W przypadku dużych szkód o wartości powyżej 50.000 zł oferujemy szczególne uprawnienia dla Naszych Klientów. 

Sprawy prowadzimy na swoje ryzyko finansowe