Alternative flash content

Requirements

W razie wypadku - Ważne informacje

W razie doznania szkody prosimy Państwa o gromadzenie dokumentacji w sprawie.  

Do prowadzenia postępowań mających na celu uzyskanie odszkodowania, renty, zadośćuczynienia potrzebne są wszelkiego rodzaju dokumentacje medyczne, historie choroby, opinie lekarskie, wypisy, zaświadczenia ze szpitali dot. przebytych leczeń, hospitalizacji, rehabilitacji. 

W razie możliwości prosimy utrwalać dane osobowe ewentualnych świadków.
Prosimy gromadzić dowody związane z poniesionymi przez Państwa kosztami, w szczególności pokwitowania, faktury na poniesione przez Państwa wydatki z tytułu m.in.:
- konsultacji medycznych, wizyt lekarskich;
- dojazdów do lekarzy, szpitali, klinik, na rehabilitację;
- lekarstw;
- sprzętów medycznych, rehabilitacyjnych, ortopedycznych i innych.

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie szkody pozwala to na udzielenie Państwu skutecznych rad odnośnie gromadzenia dokumentacji, chroni Państwa przed zawarciem niekorzystnych ugód, pozwala na opracowanie skutecznej strategii postępowania.

UWAGA!!! firmy ubezpieczeniowe mogą znacznie (o ponad 50%) zaniżać wypłacane odszkodowania i zadośćuczynienia. W związku z tym warto skorzystać z pomocy PAX, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka finansowego. 

UWAGA!!! PO WYPADKU NIE PODEJMUJ DECYZJI POCHOPNIE– sprawdź dokładnie ofertę firm przyjeżdżających do Państwa domów bez wcześniejszego zgłoszenie im szkody.